KOMUNIKAT – UWAGA RODZICE!!!

Przesyłając ZGŁOSZENIE/WNIOSEK o przyjęcie dziecka
do SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w formie elektronicznej należy pamiętać o wszystkich wymaganych dokumentach
(zgłoszenie/wniosek wraz z załącznikami, potwierdzającymi spełnianie poszczególnych kryteriów).

1. ZGŁOSZENIE (do szkoły podstawowej obwodowej) – zapisane w systemie, zostanie wygenerowane jako dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować, podpisać, zeskanować, a następnie złożyć tj. przekazać w formie elektronicznej do szkoły podstawowej obwodowej.
Przy składaniu zgłoszenia do szkoły podstawowej obwodowej, nie trzeba spełniać żadnych kryteriów – decyduje miejsce zamieszkania dziecka w obwodzie danej szkoły podstawowej .

2. Kompletny WNIOSEK – podpisany i zeskanowany wraz podpisanymi i zeskanowanymi, załącznikami – tj. oświadczeniami, potwierdzającymi spełnianie wymaganych kryteriów (dotyczy ubiegania się o przyjęcie dziecka do szkół podstawowych poza obwodem), składamy tj. przekazujemy w formie elektronicznej do pierwszej preferowanej szkoły podstawowej, wskazanej we wniosku.

3. Tak przygotowane oraz przesłane w formie elektronicznej kompletne dokumenty, wyczerpują procedurę i dają pewność, że pod względem formalnym są one POPRAWNIE ZŁOŻONE.

INSTRUKCJA przesyłania dokumentów znajduje się w załącznikach na dole strony

4. Złożenie/przekazanie kompletu wymaganych, wypełnionych prawidłowo, podpisanych przez Państwo oraz zeskanowanych dokumentów tj. ZGŁOSZENIA lub KOMPLETNEGO WNIOSKU wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z instrukcją ich przekazania w formie elektronicznej w systemie NABÓR 2020 jest wystarczające i nie wymaga składania ich dodatkowo w wybranej szkole podstawowej w wersji papierowej!

REKRUTACJA
2020/2021

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Wojtyły – od 18 do 27 maja 2020 r. w godzinach 7.30 – 15.30 w sekretariacie Zespołu Edukacyjnego nr 3 Os. Pomorskie 13.

Poniżej dokumenty do pobrania:

Harmonogram naboru do szkoły podstawowej

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych

Uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych

Klauzula informacyjna – dane osobowe w systemie naboru do szkoły/przedszkola

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Zgłoszenie o przyjęcie do szkoły podstawowej obwodowej

Informator dla rodziców

Oświadczenie woli przyjęcia

Wzór oświadczenia – rodzeństwo

Wzór oświadczenia – rodzic pracujący w szkole/obwodzie szkoły

Wzór oświadczenia – uczęszczanie do przedszkola

Instrukcja Nabór 2020 SP