PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE – rekrutacja 2023/2024

UWAGA RODZICE !

21 kwietnia 2023 r. o godzinie 12:00, zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte!

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych do danej szkoły podstawowej
od 1 września 2023 roku jest potwierdzenie woli przyjęcia, w terminie od dnia
21 kwietnia 2023 roku od godz. 12:00 do dnia 26 kwietnia 2023 roku.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie
jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole podstawowej
od 1 września 2023 roku.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 można dokonać na dwa sposoby:

– elektronicznie logując się do systemu Nabór 2023 www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa i  postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w dokumentach;

– osobiście, składając potwierdzenie woli przyjęcia w szkole podstawowej.

Wzór oświadczenia znajdziecie Państwo poniżej w załącznikach.

Potwierdzenie woli przyjęcia, składają wyłącznie rodzice, którzy złożyli wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem jego zamieszkania.

Rodzice dzieci, którzy złożyli zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej,
nie składają oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia.


Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostanie uruchomiona 13 marca 2023 roku.

Informacje o naborze do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

UWAGA RODZICE KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH !!!

13 marca 2023 roku, szkoły podstawowe rozpoczynają nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024.

Na złożenie zgłoszeń – do szkoły podstawowej obwodowej oraz wniosków wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra – (dotyczy kandydatów wybierających szkoły podstawowe poza obwodem)  macie  Państwo czas od 13 marca do 24 marca 2023 roku.

 Szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych oraz ogłoszenia wyników naboru znajduje się w załącznikach.

Proszę, by Państwo zapoznali się z zasadami rekrutacji do szkół podstawowych opisanymi w Informatorze dla rodziców.

System NABORU 2023, umożliwi Państwu, złożenie zgłoszenia oraz wniosku wraz załącznikami „bez wychodzenia z domu”. Informacje jak wysłać wniosek i załączniki w formie elektronicznej znajdą Państwo w opublikowanej poniżej Instrukcji przesyłania dokumentów (załączniki).

Rodzice kandydatów do klas pierwszych, którzy nie będą mieli możliwości złożenia
poniższych dokumentów w formie elektronicznej, a tylko w formie papierowej, składają
je w następujący sposób:

  • w szkole podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata – szkoła podstawowa obwodowa – zanosimy tylko wypełnione, podpisane zgłoszenie (wzór poniżej),
  • w szkole podstawowej poza miejscem zamieszkania kandydata (szkoła podstawowa poza obwodem) – zanosimy wypełniony podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do szkól podstawowych/zespołów, w których funkcjonują te szkoły. Wniosek wraz z dokumentami zanosimy tylko do szkoły podstawowej, wybranej we wniosku jako pierwsza preferencja.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra (uchwała w załącznikach).

Poniżej publikujemy: wzór zgłoszenia, wniosku, oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, instrukcję elektronicznego wysyłania dokumentów składanych w systemie Nabór.

By łatwiej było Państwu odszukać szkołę podstawową obwodową, w granicach której zamieszkuje Państwa dziecko, proszę zapoznać się z poniższą uchwałą Rady Miasta Zielona Góra – (treść poniższej uchwały w załącznikach).

UCHWAŁA NR LIV.852.2022 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2022 roku.

Rada Miasta Zielona Góra, po przyjęciu powyższej uchwały nadała kolejne ulice w Zielonej Górze, które zostały przypisane do obwodów poniższych publicznych szkół podstawowych:

Nazwa nowej ulicy  Nazwa szkoły  – granice obwodu Adres jednostki

 

Stary Kisielin-Liliowe Wzgórze Szkoła Podstawowa nr 27

im. Władysława Broniewskiego
w Zespole Edukacyjnym nr 7

ul. Stary Kisielin – Szkolna 14,

66-002 Zielona Góra

Akrobatów, Piłkarzy Siatkarzy, Rowerzystów Szkoła Podstawowa nr 5
w Zespole Edukacyjnym nr 1
im. Jeana de La Fontaine’a
ul. Truskawkowa 12
Plac Teatralny Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta w Zespole Edukacyjnym nr 11
ul. Św. Kingi 1
Zatonie-Kukurydziana Szkoła Podstawowa  nr 24
z Oddziałami Integracyjnymi
im. „Polskich Olimpijczyków”
w Zespole Edukacyjnym nr 4
ul. Drzonków – Szkolna 2,
66-004 Zielona Góra
Ochla-Dzwonkowa.

Ochla-Astrowa

Szkoła Podstawowa nr 25
im. mjra Henryka Sucharskiego
w Zespole Edukacyjnym nr 5
Drzonków-Iglasta Szkoła Podstawowa  nr 24
z Oddziałami Integracyjnymi
im. „Polskich Olimpijczyków”
w Zespole Edukacyjnym nr 4
ul. Drzonków – Szkolna 2,
66-004 Zielona Góra
Przylep-Sezamkowa,

Przylep-Praska

Szkoła Podstawowa nr 26
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Brzechwy w Zespole Edukacyjnym nr 6
ul. Przylep – 8 Maja 6,
66-015 Zielona Góra

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego. Klikając na poniższy baner mogą Państwo poznać ofertę szkół podstawowych. System rekrutacji pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, przesłać je do szkoły podstawowej, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji w zależności od sposobu złożenia dokumentów w szkole podstawowej oraz złożyć oświadczenie woli przyjęcia do danej szkoły.

Już dzisiaj tj. 10 marca 2023 roku, możecie Państwo zapoznać się z ofertą poszczególnych szkól podstawowych biorących udział w naborze na rok szkolny 2023/2024.

Informator dla rodziców – Nabór do klas I

Instrukcja elektronicznego wysyłania dokumentów składanych w systemie Nabór

UCHWAŁA NR LIV.852.2022 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 29 marca 2022 r.

Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

Wykaz przedszkoli funkcjonujących w obwodach publicznych Szkół Podstawowych – Nabór 2023

Wzór oświadczenia – krewni 2023

Wzór oświadczenia – rodzeństwo 2023

Wzór oświadczenia – rodzice kandydata

Wzór oświadczenia – uczęszczanie do MP 2023

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej

Zgłoszenie do Szkoły Podstawowej obwodowej