PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE – rekrutacja 2024/2025

UWAGA RODZICE !

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostanie uruchomiona 8 kwietnia 2024 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji opisanymi w Informatorze dla rodziców i kompletowania załączników do wniosku.

Informator dla rodziców – Zasady rekrutacji do szkół podstawowych szkołach na rok szkolny 2024/2025

Oficjalne dokumenty do naboru do SP znajdują się poniżej oraz na stronie Miasta Zielona Góra – link poniżej i stronie Naboru 2024. Dostęp poprzez baner Nabór 2024.

Link do strony Miasta Zielona Góra

Na złożenie zgłoszeń – do szkoły podstawowej obwodowej oraz wniosków wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra – (dotyczy kandydatów wybierających szkoły podstawowe poza obwodem) macie Państwo czas od 8 kwietnia do 19 kwietnia 2024 roku.

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego Nabór 2024, za pomocą którego będziecie Państwo mogli poznać ofertę poszczególnych szkół podstawowych, system pozwoli także Państwu wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

Rodzice kandydatów do klas pierwszych, którzy nie będą mieli możliwości złożenia dokumentów w formie elektronicznej, a tylko w formie papierowej, składają je w następujący sposób:

  • w szkole podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata – szkoła podstawowa obwodowa – zanosimy tylko wypełnione, podpisane zgłoszenie (wzór poniżej):

Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej

  • w szkole podstawowej poza miejscem zamieszkania kandydata (szkoła podstawowa poza obwodem) – zanosimy wypełniony podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do szkół podstawowych/zespołów, w których funkcjonują te szkoły. Wniosek wraz z dokumentami zanosimy tylko do szkoły podstawowej, wybranej we wniosku jako pierwsza preferencja. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra (uchwała w załącznikach).

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej

Oświadczenie – rodzeństwo

Oświadczenie – rodzice

Oświadczenie – uczęszczanie do przedszkola

Oświadczenie – krewni

Klauzula RODO


Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 21 od 1 września 2024 roku – wykaz ulic:

Augustowska; Bałtycka; Bosmańska; Fregatowa; Gdyńska; Giżycka; Graniczna; Helska; Kapitańska; Kętrzyńska; Mrągowska; Olsztyńska; Osiedle Kaszubskie; Osiedle Pomorskie; Osiedle Śląskie; Polanka; Pucka; Raculka; Róży Wiatrów; Rybacka; Sopocka; Suwalska; Szantowa; Szosa Kisielińska od numeru 39 parzyste i nieparzyste; Sztormowa; Trójmiejska; Żeglarska.