Poznajemy zawody, czyli świat ludzi dorosłych…

W tym tygodniu poznawaliśmy zawody. W dzisiejszym świecie wiele zawodów, które kiedyś były powszechne, stopniowo niestety zanika. Jest to spowodowane postępem technologicznym oraz rozwojem gospodarczym. Dlatego też niektóre zawody stają się niepotrzebne lub są zastępowane przez nowocześniejsze rozwiązania. Dowiedzieliśmy się np. kim był bednarz, rymarz czy łaziebnik. Oglądaliśmy ciekawy film edukacyjny oraz braliśmy udział w konkursie – wyszukiwaliśmy ukrytych nazw zawodów, rozszyfrowywaliśmy tajemnicze wizytówki oraz układaliśmy zdania związane z różnymi zawodami. Stworzyliśmy również galerię ulubionych zawodów, które chcielibyśmy wykonywać w przyszłości.

Categories: Świetlica