Segregujemy odpady

Na kolejnych zajęciach z cyklu Ziemia nasz wspólny dom dzieci poznały znaczenie słów: recykling, segregacja. Obejrzały bajkę edukacyjną pt. Dobre rady na złe odpady, czyli Ekologiczny Czerwony Kapturek, a następnie segregowały przygotowane odpady do właściwych pojemników. Podsumowaniem zajęć była wspólna zabawa Prawda – fałsz.

Categories: Świetlica