Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych 2022/2023

Serdecznie zapraszam Rodziców klas  pierwszych w roku szkolnym 2022/2023 na spotkanie, które odbędzie się 24 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00
w stołówce szkolnej.
Prosimy o obecność jednego z Rodziców/Prawnych opiekunów.