Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

SZANOWNI RODZICE


Od 25 maja 2020 r. uruchamiamy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole.
Placówka będzie czynna od 7.00 do 16.00.
Rodzice przyprowadzają dzieci do godz. 8.00.
Od 8.00 do 14.00 budynek szkoły będzie zamknięty dla osób trzecich.

RODZICE, KTÓRZY WYRAŻĄ WOLĘ POWROTU DZIECKA
DO SZKOŁY NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE,
ZOBOWIĄZANI SĄ PRZESŁAĆ DO 22.05.2020 DO GODZ. 10.00.
DEKLARACJĘ NA ADRES MAILOWY ZE3
sekretariat@ze3.zgora.pl


Oryginał deklaracji oraz oświadczenie i RODO zostawiacie Państwo w pudełku
w strefie bezpieczeństwa w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole.
DEKLARACJE NADESŁANE PÓŹNIEJ NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.
Rodzice, którzy w późniejszym czasie będą chcieli dołączyć
swoje dzieci do grup, będą musieli to zrobić z dwudniowym wyprzedzeniem.


Dorota Konopacka dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 3

Categories: Bez kategorii