DRODZY UCZNIOWIE! SZANOWNI RODZICE!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. realizujemy zdalne nauczanie. 24 marca 2020 r. zostały przedstawione Rodzicom „Zasady prowadzenia zajęć w trybie zdalnego nauczania”, które obowiązują w Szkle Podstawowej nr 21 w Zespole Edukacyjnym nr 3 w Zielonej Górze. Zasady te zamieszczone są na stronie internetowej zespołu oraz otrzymali je Rodzice na dziennik elektroniczny.

Szkoła w tym czasie jest zamknięta. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się zdalnie wg planu lekcji. Nauczyciele i specjaliści są do Waszej dyspozycji w godzinach swojej pracy.

Życzę Nam wszystkim zdrowia oraz wytrwałości w tych trudnych chwilach.

Kształcenie na odległość – nowe regulacje
Rozporządzenie MEN
Rozporządzenie MEN 2
Uzasadnienie do rozporządzenia
Uzasadnienie do rozporządzenia zmieniającego
Zasady prowadzenia zajęć w trybie nauczania zdalnego obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 21 w ZE3
Zarządzenie dyrektora ZE3 w sprawie wprowadzenia Zasad prowadzenia zajęć w trybie zdalnego nauczania
Zarządzenie dyrektora ZE3 w sprawie zmian wprowadzonych do Zasad prowadzenia zajęć w trybie zdalnego nauczania