Procedury związane z organizacją pracy
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
w okresie trwania epidemii COVID-19

Organizacja pracy Miejskiego Przedszkola-Aktualizacja
Organizacja pracy Szkoły Podstawowej – Aktualizacja
Procedura bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego
Procedura regulująca pracę świetlicy szkolnej
Procedura regulująca organizację pracy w sali informatycznej SP21
Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej –_pedagogicznej_
Procedura regulująca organizację pracy biblioteki szkolnej SP21
Procedura bezpieczeństwa pracowników
Procedura organizacji pracy MP24