PO – Język angielski klasy 1-3
PO – Język angielski klasy 4-8

ZAŁĄCZNIK NR 1 KLASY 1 – 3 – WYMAGANIA PROGRAMOWE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I
ZAŁĄCZNIK NR 2 KLASY 1 – 3 – WYMAGANIA PROGRAMOWE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY II
ZAŁĄCZNIK NR 3 KLASY 1 – 3 – WYMAGANIA PROGRAMOWE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

ZAŁĄCZNIK NR 1 KLASY 4 – 8 – WYMAGANIA PROGRAMOWE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV
ZAŁĄCZNIK NR 2 KLASY 4 – 8 – WYMAGANIA PROGRAMOWE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY V
ZAŁĄCZNIK NR 3 KLASY 4 – 8 – WYMAGANIA PROGRAMOWE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI
ZAŁĄCZNIK NR 4 KLASY 4 – 8 – WYMAGANIA PROGRAMOWE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII
ZAŁĄCZNIK NR 5 KLASY 4 – 8 – WYMAGANIA PROGRAMOWE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY VIII