KOMUNIKAT – NABÓR 2020 SP21

KOMUNIKAT – UWAGA RODZICE!!!

Przesyłając ZGŁOSZENIE/WNIOSEK o przyjęcie dziecka
do SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w formie elektronicznej należy pamiętać o wszystkich wymaganych dokumentach
(zgłoszenie/wniosek wraz z załącznikami, potwierdzającymi spełnianie poszczególnych kryteriów).

1. ZGŁOSZENIE (do szkoły podstawowej obwodowej) – zapisane w systemie, zostanie wygenerowane jako dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować, podpisać, zeskanować, a następnie złożyć tj. przekazać w formie elektronicznej do szkoły podstawowej obwodowej.
Przy składaniu zgłoszenia do szkoły podstawowej obwodowej, nie trzeba spełniać żadnych kryteriów – decyduje miejsce zamieszkania dziecka w obwodzie danej szkoły podstawowej .

2. Kompletny WNIOSEK – podpisany i zeskanowany wraz podpisanymi i zeskanowanymi, załącznikami – tj. oświadczeniami, potwierdzającymi spełnianie wymaganych kryteriów (dotyczy ubiegania się o przyjęcie dziecka do szkół podstawowych poza obwodem), składamy tj. przekazujemy w formie elektronicznej do pierwszej preferowanej szkoły podstawowej, wskazanej we wniosku.

3. Tak przygotowane oraz przesłane w formie elektronicznej kompletne dokumenty, wyczerpują procedurę i dają pewność, że pod względem formalnym są one POPRAWNIE ZŁOŻONE.

INSTRUKCJA przesyłania dokumentów znajduje się w załącznikach na dole strony
oraz w dokumentach na stronie NABORU 2020.

4. Złożenie/przekazanie kompletu wymaganych, wypełnionych prawidłowo, podpisanych przez Państwo oraz zeskanowanych dokumentów tj. ZGŁOSZENIA lub KOMPLETNEGO WNIOSKU wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z instrukcją ich przekazania w formie elektronicznej w systemie NABÓR 2020 jest wystarczające i nie wymaga składania ich dodatkowo w wybranej szkole podstawowej w wersji papierowej!

Instrukcja Nabór 2020 SP

Categories: Bez kategorii