PLAN DZIAŁAŃ PROMOCJI ZDROWIA
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 3 W ZIELONEJ GÓRZE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Plan działań na rok 2020/2021 – do pobrania

Nasze przedszkole od wielu lat podejmuje działania w celu promocji zdrowia w środowisku przedszkolnym. W 2019 r. wystąpiliśmy z wnioskiem o przyłączenie MP nr 24 do Lubuskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.
Staramy się o certyfikat, który możemy uzyskać po 3 latach działalności na rzecz promocji zdrowia. To niezwykle ważne, aby w uczestnictwo w programie oprócz dzieci zaangażowani byli rodzice, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni.

Wszystkich nas łączy zdrowie!

MP24- Przedszkole promujące zdrowie – prezentacja

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROGRAMAMI

DOTYCZĄCYMI ZDROWIA REALIZOWANYMI W MP24