PLAN DZIAŁAŃ PROMOCJI ZDROWIA
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 3 W ZIELONEJ GÓRZE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Plan działań na rok 2020/2021 – do pobrania

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROGRAMAMI DOTYCZĄCYMI ZDROWIA REALIZOWANYMI W SP21

Obrazek kolorowe warzywa i owoce, por, marchewka, burak, papryka, ogórek, winogrono

Obrazek miska owoców


SZKOLENIE KADRY PEDAGOGICZNEJ I NIEPEDAGOGICZNEJ

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

28 czerwca w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Celem szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie pracowników pedagogicznych do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy  w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego oraz przy najczęstszych stanach urazowych wśród dzieci.
Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo- oddechową (RKO), jak użyć defibrylatora, co zrobić w przypadku zachłyśnięcia lub krwotoku, czy też jak prawidłowo położyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.
Szkolenie prowadzili pani Justyna Walania – ratownik medyczny oraz pan Piotr Walania – specjalista ds BHP.