PLAN PROMOCJI ZDROWIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROGRAMAMI DOTYCZĄCYMI ZDROWIA REALIZOWANYMI W SP21

ZDROWO SIĘ ODŻYWIAMY PAMIĘTAMY O HIGIENIE OSOBISTEJ STOSUJEMY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DBAMY O KONDYCJĘ FIZYCZNĄ TROSZCZYMY SIĘ O POTRZEBUJĄCYCH PROGRAM DLA SZKÓŁ
Poznajemy bohaterów Pamiętnika Chrumasa
ZDROWIE PSYCHICZNE SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY
Promujący zdrowie